تلاوت تحقیق قرآن کریم استاد عبدالباسط  

1-سوره مبارکه احزاب و قصارالسور     

2-سوره مبارکه انبیا فجر شمس

3-سوره مبارکه توبه طارق بلد قدر

4-سوره مبارکه حج بلد

5-سوره مبارکه حشر تکویر فجر

6-سوره مبارکه رحمن 60 ـ 1

7-سوره مبارکه زمر غافر

8-سوره مبارکه ق غاشیه فجر

9-سوره مبارکه قصار السور

10-سوره مبارکه قصص حاقه

11-سوره مبارکه قمر رحمن

12-سوره مبارکه قمر رحمن نبأ تکویر ضحی انشراح حمد بقره

13-سوره مبارکه کهف 59 ـ 32

14-سوره مبارکه لیل

15-سوره مبارکه مائده نبا شمس

16-سوره مبارکه مدثر قیامه

17-سوره مبارکه نبا انفطار

18-سوره مبارکه هود قیامه

19-سوره مبارکه یوسف 29 ـ 1

20- سوره مبارکه مریم-تکویر 

21-  سوره مبارکه حجر 85 الی آخر

 

http://bayenat.parsiblog.com   :     سایت منبع   

 


دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 12 1388
X